Ouderbetrokkenheid 3.0
We vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent. Ouders en school horen net zo goed bij elkaar als kinderen en school. U heeft belangstelling voor de gang van zaken op school en de school kan niet zonder uw hulp of steun. Wij informeren u daarom schriftelijk en mondeling over alle belangrijke gebeurtenissen op school. We stellen het zeer op prijs, wanneer u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. 
Nieuws
brief
CONTACT