Wat zouden we zijn zonder de hulp van ouders?
 
De Oudervereniging:
- is het aanspreekpunt voor en spreekbuis van ouders / verzorgers en kinderen. Zij wil zoveel mogelijk ouders betrekken bij activiteiten van school.
- wil graag weten wat er leeft bij ouders en hun kinderen, zodat zij hun belangen kunnen behartigen bij directie en schoolteam.
- heeft een belangrijke taak in diverse werkgroepen, o.a. in de organisatie van Sint, Kerst, Carnaval, Schoolreis, Kleuterfeest etc.
- is een klankbord voor directie en team.

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over de Oudervereniging. Mocht u vragen hebben of interesse hebben in een lidmaatschap van de Oudervereniging dan kunt u contact met ons opnemen.

Sponsorkliks


Verslag OV 10-09-2013
Verslag OV ALV 2013
Verslag OV vergadering 05-11-2013
Verslag OV vergadering 16-01=2014
Verslag OV vergadering 20-03-2014
Verslag OV vergadering 08-05-2014
Verslag OV vergadering 17-06-2014
Verslag OV vergaderting 09-09-2014

Verslag OV vergadering 28-10-2014
Verslag OV vergadering 11-12-2014
Verslag ALV 2014
Verslag OV  vergadering 08-09-2015
Verslag ALV 2015
Verslag OV vergadering 05-11-2015
Verslag OV vergadering 21-01-2016
Verslag OV vergadering 15-03-2016
Verslag OV vergadering 16-05-2016
Verslag OV ALV 2016
Verslag OV vergadering 15-09-2016
Verslag OV vergadering 15-11-2016
Nieuws
brief
CONTACT